Het motorschip Odila is een vrachtschip van 24 meter lengte op 5 meter breedte. Ik kocht het in 1980 en bauwde het op tot woonboot. In de zomermaanden verhuurde ik het schip voor dagtrips voor groepen en feestelijkheden op de binnenwateren rond het Antwerpse, meestal op de Schelde.

Ook meerdaagse vakanties op de binnenwateren van België en Noord Frankrijk, met overnachting op het schip (vier kajuiten met tweepersoonsbed en mogelijkheid tot koken).

Tijdens de wintermaanden konden kunstenaars er hun werken exposeren.

  Na mijn echtscheiding zonk het schip tijdens de winter van 1997 in verdachte omstandigheden in Lobroekdok te Antwerpen , toen ik in Hongarije verbleef.

                                                           ******

The motor vessel Odila is a cargo ship of 24 meters in length by 5 meters in width. I bought it in 1980 and turned it into a houseboat. In the summer months I rented the ship for day trips for groups and festivities on the inland waterways around the Antwerp region, usually on the Scheldt.
Also multi-day holidays on the inland waterways of Belgium and Northern France, with overnight stay on the ship (four cabins with double bed and possibility of cooking).
During the winter months, artists could exhibit their works there.
After my divorce, the ship sank during the winter of 1997 in suspicious circumstances in Lobroekdok in Antwerp, while I was staying in Hungary.