Groeten uit Hongarije - Greetings from Hungary- Üdvözlet Magyarországról

Bob Ivens

self portrait

 

Bob Ivens, Antwerpen  1948

 

Na mijn opleiding reclametekenen aan de kunstacademie te Antwerpen, richtte ik op mijn tweeëntwintigste een eigen bedrijf op, algemene reclamewerken en zeefdruk. Stilaan werd de zeefdrukkerij  mijn hoofdbezigheid.

Na een tweetal maanden te hebben rondgezworven in de Himalaya, verkocht ik mijn zaak op mijn vijfendertigste en begon aan de ombouw van een binnenschip tot woonboot en mochten kunstenaars er hun werken tentoonstellen. Hier kreeg ik de microbe terug te pakken van mijn vroegere passie, schilderen.

Veel van mijn werken zijn zeer suggestief. Het grillige en surrealistische onderwerp heeft de neiging om de kijker tegelijkertijd te choqueren en te verbazen. Ze kunnen voor de één grof  maar voor de ander grappig of belachelijk overkomen.

 Momenteel geniet ik van mijn pensioen in Hongarije (Pécs) waar ik ook woonachtig ben en geniet van de rust en de mooie natuur.

                                                ******

 

 Born in Antwerp (Belgium)  21 Jan.  1948

 

 After my training in advertising drawing at the art academy in Antwerp, I set up my own company at the age of twenty-two, general advertising work and screen printing.  Gradually the screen printing company became my main activity, painting remained my passion.

 After wandering around the Himalayas for two months, I sold my shop at the age of thirty-five and started converting a barge into a houseboat and allowed artists to exhibit their works there.  Here I got the microbe back from my former passion, painting.

Many of my works are highly suggestive.  The whimsical and surreal subject tends to shock and amaze the viewer at the same time.  They may seem gross to one person, but seem funny or ridiculous to another.

 I currently enjoy my retirement in Hungary (Pécs) where I also live and enjoy the peace and beautiful nature.

work in progress 160 x 100 cm.